0%
Loading ...

Power Girl

Power Platform i MS Certyfikaty - jak i dlaczego?

Jaki masz cel?

Po ostatniej aktualizacji zakresów Certyfikacji Microsoftu z 2024 mamy 6 obszarów w jakich możemy wybrać ścieżki ich pozyskiwania:

  • Infrastructure
  • Data and AI
  • Digital app and innovation
  • Modern work 
  • Businness appplications
  • Security 

Jeśli więcej tekstu, to dodajemy tu. Jeśli mniej, usuwamy tę sekcję wewnętrzną.

Scroll to Top