Microsoft Credentials

AI, Azure, Copilot, Dataverse, One Drive, Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Fx, Power Pages, Power Platform, Power Query, Power Virtual Agent, Share Point Online

Power Platform i MS Certyfikaty – jak i dlaczego? Jaki masz cel? Po ostatniej aktualizacji zakresów Certyfikacji Microsoftu z 2024 mamy 6 obszarów w jakich możemy wybrać ścieżki ich pozyskiwania: Infrastructure Data and AI Digital app and innovation Modern work  Businness appplications Security  Jeśli więcej tekstu, to dodajemy tu. Jeśli mniej, usuwamy tę sekcję wewnętrzną.